26 сесія

https://rada.info/upload/users_files/04360043/36e37dab47f571df17e30723904ea7a1.pdf

https://rada.info/upload/users_files/04360043/9c7cf0d8e763b04e006d0556020372a2.pdf

Триліська сільська рада

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

вул. Горького, буд. 22, с. Триліси, Фастівський р-н, Київська обл., 08552, тел./факс 43-6-22, 43-6-23, e-mail: tsr. gov@gmail.com;  код ЄДРПОУ 04360043

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шостої сесії сьомого скликання

 

Про затвердження звіту про виконання бюджету Триліської сільської ради

за  2017 рік.

 

Розглянувши звіт про виконання бюджету Триліської сільської ради за 2017 рік,  керуючись пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Триліська сільська рада 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Триліської сільської ради за 2017 рік по доходах у сумі 2074101 (два мільйони сімдесят чотири тисячі сто одна гривня) та  видатки загального фонду у сумі 2325649 (два мільйони триста двадцять п’ять тисяч шістсот сорок дев’ять гривень) з перевищенням видатків над доходами у сумі 251548 (двісті п’ятдесят одна тисяча п’ятсот сорок вісім гривень) згідно з додатками № 1, 2, у тому числі:

1.1. Доходи загального фонду в сумі 2059469 (два мільйони п’ятдесят дев’ять тисяч чотириста шістдесят дев’ять гривень) та видатки загального фонду в сумі 1578679  (один мільйон п’ятсот сімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят дев’ять гривень) з перевищенням доходів над видатками у сумі 480790 (чотириста вісімдесят тисяч сімсот дев’яносто гривень)

1.2.  Доходи спеціального фонду в сумі 14632 (чотирнадцять тисяч шістсот тридцять дві гривні) та видатки спеціального фонду в сумі 746970 (сімсот сорок шість тисяч дев’ятсот сімдесят гривень) з перевищенням видатків над доходами в сумі 732338 (сімсот тридцять дві тисячі триста тридцять вісім гривень)

 

 

 

Сільський голова                                           В.О.Яківець

 

 

 

№ 02-26-VІI

09.02.2018 р.

с.Триліси

 

 

Триліська сільська рада

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

вул. Горького, буд. 22, с. Триліси, Фастівський р-н, Київська обл., 08552, тел./факс 43-6-22, 43-6-23, e-mail: tsr. gov@gmail.com;  

 

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять шостої сесії VІІ скликання

Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної грошової
оцінки земель села Триліси Триліської сільської ради, Фастівського району, Київської області

             Розглянувши розроблену Приватним експерто-виробничим підприємством «Земпроект» технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земель села Триліси Триліської сільської ради відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 271 Податкового кодексу України, ст. 18, 23 Закону України „Про оцінку землі " від 11.12.2003 року № 1378 – IV, пункту 34, 35 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ", сільська рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити нормативну грошову оцінку земель, розташованих в межах населеного пункту село Триліси Триліської сільської ради Фастівського району Київської області згідно технічної документації.

- Базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра території населеного пункту с. Триліси станом на 01.01.2017 року становить 110,16 грн/м. кв.

2. Припинити дію нормативо грошової оцінки земель села Триліси Триліської ільської ради  розроблену у 2010 р.  ТОВ «БломІнфо-Юкрейн»  з 31.12.2018 р., і ввести в дію нормативну грошову оцінку земель села Триліси Триліської сільської ради розроблену у  2017 р. і приватним експерто-виробничим підприємством «Земпроект»  з 01 січня 2019 р.

3. Нормативна грошова оцінка земель села Триліси Триліської сільської ради підлягає щорічній індексації відповідно до вимог діючого законодавства.

4. Внести зміни до договорів оренди землі, які були укладені раніше у зв'язку з введенням в дію нормативної грошової оцінки в частині орендної плати шляхом складання додаткових угод.

5. Оприлюднити дане рішення згідно вимог чинного законодавства.

 

 

Сільський голова                                                                                В.О.Яківець

 

 

№ 06 –26 -VІІ.

09.02. 2018 р.

с.Триліси

Логін: *

Пароль: *